pakistani chat rooms free online SSF - De danske sydslesvigereres folkelige og kulturelle hovedorganisation

Foto: Martina Metzger

dating for 12 year olds online Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation med 24 singlebörsen vergleich 2013.

how to choose a username for a dating website Foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig.

Ud over en bred vifte af kulturtilbud rundt omkring i foreningens 80 distrikter – lokalforeninger virker Sydslesvigsk Forening – sammen med mindretallets politiske parti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – på det mindretalspolitiske felt.

free international chatting websites SSF driver 40 forsamlingshuse, Danevirke Museum samt lejrskolen Skipperhuset i Tønning.

Det danske mindretal får en samlet dansk statsbevilling på mere end 500 millioner kroner årligt. Det er rundt regnet 2/3 af, hvad det danske mindretal koster. Resten finansieres ved tyske tilskud og medlemskontingenter.

Det danske mindretals medlemmer opfatter sig selv som danske sydslesvigere, tyske statsborgere – med dansk identitet, om end mange af dem har tysk eller plattysk som hverdagssprog.

Det frivillige engagement er mindretallets fundament. Kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter dyrkes i et meget rigt foreningsliv.

free international chatting rooms  

free international chatting online  

open source dating website platform how to make a dating site for free